کلکسیون تمبر چیست؟

تمبر در ایران و جهان

آشنایی با مجموعه داری

گردآوري تمبر يكي از عمومي ترين سرگرمي هاي امروز مردم دنياست. تعداد اين افراد در كشورهاي مختلف به نسبت جمعيت، و رشد فرهنگي و اقتصادي، ميزان و سطح آموزش و پرورش متفاوت است. چنين به نظر مي رسد كه از ميان گروه هاي مختلف اجتماعي آنان كه فهميده تر و باهوش تر بوده اند قبل از ديگر افراد گروه يا طبقه خود به اين سرگرمي روي آورده اند.

از ديگر محاسن گردآوري تمبر، تماس با موسسات و آشنايي با افراد گوناگوني است كه همه هم ذوق و به تمبر ذي علاقه اند و چه بسا دوستي ها كه به وجود مي آيد و تجربه اي است براي رشد و پرورش نيكوي استعداد اجتماعي شدن و كار و سلوك با مردم.

حاصل اين سرگرمي ذخيره با ارزشي است كه خود شامل مجموعه خاطرات شخص نيز مي باشد، خاطرات نوجواني، دوران جواني و سال هاي كهولت، خاطرات تهيه هر تمبر و فروشنده آن و غيره و غيره. شايد به همين جهت باشد كه كمتر ديده شده است كسي خود مجموعه تمبر خود را كه سال ها به تهيه آن مشغول و مونس تنهايي و شادي بخش ساعات اندوه او بوده است به فروش رساند آخر كمتر كسي حاضر مي شود دفتر خاطرات عمر عزيز خويش را از دست بدهد.

تمبر يك كالاي كلاسيك و جهاني است. متاعي است كه جنبه بين المللي دارد و هيچ كالايي با ارزشتر از آن نيست. تهيه كننده تمبر اگر پولي را براي سرگرمي خويش صرف مي كند آن را از دست نداده بلكه ذخيره كرده است، پس اندازي كه گاه دهها و گاه صدها برابر قيمت اوليه خود مي باشد.

بي جهت نيست كه گردآوري تمبر را سرگرمي لذت بخشي مي دانند كه انسان هرگز از آن سير نمي شود و از آن كام مي جويد و آلام ناشي از محيط و جامعه را در آن به فراموشي مي سپارد و آن را سرگرمي شاهان و شاه سرگرمي ها ناميدند.

هر تمبر همچون يك الگو و سمبل از يك واقعه اجتماعي و سياسي و يا يك انگاره فرهنگي، گوياي قسمتي از تاريخ يك كشور در زمان انتشار خود مي باشد، اسلايد رنگين و زيبايي است كه در جلو ما قرار دارد، و همچون يك دانشجو منتظريم تا همراه اين اسلايد، استاد هرآنچه درباره آن كشور و ملت در زمان انتشار تمبر ميداند براي ما بازگو كند.

تهيه و نگهداري تمبر كار بسيار آساني است. در ايران راهنماي تمبرهاي ايران همه ساله با قيمت هاي جديد به چاپ مي رسد كه از اولين تمبرهاي ايران را به طور رنگي در آن مي بينيد و آخرين قيمت روز آن تمبر كه در بازار خريد و فروش مي شود در زير آن نوشته شده است.

اولين تمبر را به اين صورتي كه امروزه به آن تمبر مي گويند و يك طرف آن چسب و طرف ديگر رقم قيمت را با خود دارد به پيشنهاد (سر رولاندهيل) انگليسي به سال 1840 ميلادي برابر 1219 هجري شمسي در روز اول ماه مه به نام پني سياه در انگلستان منتشر شد و در ماه اوت همان سال دوپني اين تمبر به رنگ آبي منتشر گرديد.

در ايران هياتي به سال 1244 شمسي براي چاپ تمبر عازم فرانسه شد در پاريس شخصي به نام آلبرت بار  با وزارت پست فرانسه و هيات ايراني به مذاكره و مشورت پرداخت و كليشه ها را با خود به ايران آوردند و در سال 1247 شمسي يعني بيست و هشت سال پس از انتشار اولين تمبر جهان (پني سياه)، اولين تمبر پست ايران از روي همان نمونه هاي كليشه بار تهيه و در چهار قطعه يك، دو، چهار و هشت شاهي مورد استفاده پستي قرار گرفت. اين تمبرها بدون دندانه و با نقش شير و خورشيد بوده و معروف به تمبرهاي باقري است.

تمبرهاي ايران را به 4 دوره تقسيم كرده اند.

اول- دوره قاجار

دوم- دوره رضاشاه

سوم- دوره محمدرضا شاه

چهارم- دوره جمهوري اسلامي