مقالات

تمبر و تمبرشناسی

شما با بازدید از این سایت علاقه خويش را به جمع آوري تمبر آشكار نموده و اعلام كرده ايد كه از روش معنوي و مادي آن بيش و كم اطلاع داريد. پس از گردش در این سایت، به احتمال قوي شما به جمع گردآورندگان تمبر[1] خواهيد پيوست و من ورود شما را به اين دنياي سحرآميز و پر از لذت خوشامد مي گويم و از طرف كليه دوستداران تمبر دست شما را مي فشارم.

گردآوري تمبر [2] يكي از عمومي ترين سرگرمي هاي امروز مردم دنياست. تعداد اين افراد در كشورهاي مختلف به نسبت جمعيت، و رشد فرهنگي و اقتصادي، ميزان و سطح آموزش و پرورش متفاوت است. در ايالات متحده امريكا به تنهايي شايد بيش از پنجاه ميليون نفر به اين سرگرمي [3] پرداخته اند و اغلب كشورهاي اروپايي درصد اين تعداد به نسبت جمعيت بيشتر است. در كشورهاي جهان سوم و در حال رشد اين تعداد به مراتب كمتر است ولي روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود.

انتخاب اين سرگرمي براي همه مقدور و ميسر است زيرا به سن و سال و وضع و موقعيت اقتصادي و اجتماعي افراد ارتباطي ندارد. چنين به نظر مي رسد كه از ميان گروه هاي مختلف اجتماعي آنان كه فهميده تر و باهوش تر بوده اند قبل از ديگر افراد گروه يا طبقه خود به اين سرگرمي روي آورده اند.

هر تمبر چه بسا همچون يك الگو و سمبل از يك واقعه اجتماعي و سياسي و يا يك انگاره فرهنگي [4] گوياي قسمتي از تاريخ يك كشور در زمان انتشار خود مي باشد، اسلايد رنگين و زيبايي است كه در جلو ما قرار دارد، و همچون يك دانشجو منتظريم تا همراه اين اسلايد، استاد هرآنچه درباره آن كشور و ملت در زمان انتشار تمبر ميداند براي ما بازگو كند.

براي يك جوان، گردآوري تمبر علاوه بر سرگرمي همراه با هيجان دلپذيري است كه با تسكين شوق به دانستن در خود احساس مي كند، دانستن اطلاعاتي كه به دنبال آن است. اين سرگرمي را نوعي آموزش عملي تلقي مي كند و همواره راضي و خشنود است. تبادل تمبر ميان مردم كشورهاي مختلف يكي از عوامل مهم آشنايي و نزديكي ملت ها با يكديگر و خروج از دايره تعصبات كور قومي [5] است.

نوجوانان با گرد آوري تمبر قادر خواهند بود علاوه بر درك وقايع و رويدادهاي فرهنگ ملي از محيط محدود اطراف خود خارج شوند و از نحوه زندگي و فرهنگ و تمدن ساير كشورها و مردم جهان آگاهي يافته اقدام به مقايسه و نتيجه گيري كنند.

شايد بتوان ادعا كرد كه با تمبر مي توان به نوآموزان، جغرافيا، تاريخ، علوم سياسي، جامع شناسي، اقتصاد، جانور شناسي، هنر و ادبيات و اكتشافات فضايي و ساير مقدمات دروس لازم را آموخت يا حداقل به اين وسيله به آموختن آنها كمك و امر يادگيري را تسهيل نمود.

از ديگر محاسن گردآوري تمبر، تماس با موسسات و آشنايي با افراد گوناگوني است كه همه هم ذوق و به تمبر ذي علاقه اند و چه بسا دوستي ها كه به وجود مي آيد و تجربه اي است براي رشد و پرورش نيكوي استعداد اجتماعي شدن و كار و سلوك با مردم.

حاصل اين سرگرمي ذخيره با ارزشي است كه خود شامل مجموعه خاطرات شخص نيز مي باشد، خاطرات نوجواني، دوران جواني و سال هاي كهولت، خاطرات تهيه هر تمبر و فروشنده آن و غيره و غيره. شايد به همين جهت باشد كه كمتر ديده شده است كسي خود مجموعه تمبر خود را كه سال ها به تهيه آن مشغول و مونس تنهايي و شادي بخش ساعات اندوه او بوده است به فروش رساند آخر كمتر كسي حاضر مي شود دفتر خاطرات عمر عزيز خويش را از دست بدهد.

تهيه و نگهداري تمبر كار بسيار آساني است. در ايران راهنماي تمبرهاي ايران همه ساله با قيمت هاي جديد به چاپ مي رسد كه از اولين تمبرهاي ايران را به طور رنگي در آن مي بينيد و آخرين قيمت روز آن تمبر كه در بازار خريد و فروش مي شود در زير آن نوشته شده است. راهنماي بزرگ تمبرهاي كليه كشورهاي جهان نيز به زبان هاي خارجي از جمله انگليسي و فرانسوي موجود است كه ارزش هر تمبر را در زير تصوير آن مشخص كرده است.

تمبر يك كالاي كلاسيك و جهاني است. متاعي است كه جنبه بين المللي دارد و هيچ كالايي با ارزشتر از آن نيست. تهيه كننده تمبر اگر پولي را براي سرگرمي خويش صرف مي كند آن را از دست نداده بلكه ذخيره كرده است، پس اندازي كه گاه دهها و گاه صدها برابر قيمت اوليه [6] خود مي باشد.

بي جهت نيست كه گردآوري تمبر را سرگرمي لذت بخشي مي دانند كه انسان هرگز از آن سير نمي شود و از آن كام مي جويد و آلام ناشي از محيط و جامعه را در آن به فراموشي مي سپارد و آن را سرگرمي شاهان و شاه سرگرميها ناميدند.

آنچه در اين سایت آمده اطلاعات و راهنمايي هاي لازمي است مشتمل بر تاريخچه مختصر تمبر، تمبر شناسي و آشنايي با تمبر و اصطلاحات آن و اينكه چه تمبرهايي را به سادگي مي توان جمع آوري كرد، سليقه هاي اشخاص در جمع آوري تمبر و سرانجام همه آن مواردي كه دانستن آن مي تواند بازدید کنندگان عزيز را در راهي كه گام نهاده اند ياري كند.

[1] Stamp Collectors

[2] Stamp Collecting

[3] Hobby

[4] Culture Pattern

[5] Prejudice

[6] First Value

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *